بازدید ایدهبایگانی‌های germany | بازدید ایده

برچسب: germany

در کنفرانس بن آلمان برای تغییرات اقلیمی چه تمهیداتی اندیشیده شد

شنبه‌ی این هفته، شهر بن در آلمان میزبان بیست‌‌‌ و سومین کنفرانس کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در مورد تغییرات اقلیمی بود. در این کنفرانس دستاوردهایی به تصویب رسید که راه را برای اجرای قوانین مربوط…

برنامه آلمان برای راه اندازی ۱۴ قطار سوخت هیدروژنی تا سال ۲۰۲۱

همزمان با گذار صنایع از موتورهای دیزلی به انرژی‌های پاک، شرکت مهندسی آلمانی و فرانسوی آلستوم (Alstom) قراردی جدید را در همین راستا امضا کرده است. آنها تصمیم دارند تا برپایه‌ی قراردادشان، مجموعه‌ای از قطارهای…

اولین قطار هیدروژنی جهان در آلمان راه‌اندازی شد

آلمان اولین قطار هیدروژنی جهان را به راه‌آهن خود وارد کرد تا اقدامات جدی برای حذف نمونه‌های دیزلی و اضافه شدن مدل‌های مدرن، با آلودگی کمتر آغاز شود. دو قطار ساخت شرکت فرانسوی آلستوم (Alstom)…