بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های علوم پایه و مهندسی - بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

دسته: علوم پایه و مهندسی

برندگان مشترک جایزه‌ نوبل فیزیک ۲۰۱۸: سه مخترع فیزیک لیزری

سه مخترع فیزیک لیزری روشی برای ویرایش و برش اشیای کوچک با استفاده از فیزیک لیزری ابداع کردند و به‌صورت مشترک برنده‌ی نوبل فیزیک شدند. سه فیزیک‌دان با ابداع روشی برای ویرایش و برش اشیای…

برندگان مشترک نوبل شیمی ۲۰۱۸ اعلام شدند

یک بریتانیایی و دو آمریکایی برای ابداع روشی انقلابی برای توسعه‌ی پروتئین‌ها به صورت مشترک موفق به دریافت نوبل شیمی شدند. سه دانشمند برای روش انقلابی خود در زمینه‌ی تولید آنزیم‌ها و پادتن‌ها موفق به…