بازدید ایدهبایگانی‌های علوم پایه و مهندسی | صفحه 13 از 13 | بازدید ایده

دسته: علوم پایه و مهندسی

برندگان مشترک نوبل شیمی ۲۰۱۸ اعلام شدند

یک بریتانیایی و دو آمریکایی برای ابداع روشی انقلابی برای توسعه‌ی پروتئین‌ها به صورت مشترک موفق به دریافت نوبل شیمی شدند. سه دانشمند برای روش انقلابی خود در زمینه‌ی تولید آنزیم‌ها و پادتن‌ها موفق به…