بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های Internet | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: Internet

افزایش سطح آب دریاها در اتصال اینترنت اختلال ایجاد خواهد کرد

طوفانهای عظیم تابستان گذشته، هاروی، ایرما و ماریا، سرویس اینترنت بسیاری از ساکنان را مختل کردند. دیگر خطری که اینترنت را تهدید می‌کند، افزایش سطح آب دریاها است. کارول بارفورد، کارشناس بیوژئوشیمی در دانشگاه ویسکانسین، مدیسون،…