بازدید ایدهبایگانی‌های Inmarsat | بازدید ایده

برچسب: Inmarsat

Inmarsat با پیشنهاد سیستم ردیابی جهانی به شرکت‌های هواپیمایی، درصدد جلوگیری از تکرار پرواز شوم مالزیایی است

Inmarsat با پیشنهاد سیستم ردیابی جهانی به شرکت‌های هواپیمایی، درصدد جلوگیری از تکرار پرواز شوم مالزیایی است پس از ناپدید‌شدن پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی، این موضوع مطرح شد که چگونه ممکن است در عصر…