بازدید ایدهبایگانی‌های HIP68468 | بازدید ایده

برچسب: HIP68468

HIP68468؛ ستاره ای که سیاره‌ های مجاور خود را بلعیده است

HIP68468؛ ستاره ای که سیاره‌ های مجاور خود را بلعیده است در فاصله‌‌ی ۳۰۰ سال نوری زمین، ستاره‌ای به اسم HIP68468 قرار دارد؛ این ستاره شباهت زیادی به خورشید دارد و می‌تواند آینده‌ی خورشید را به…