بازدید ایدهبایگانی‌های کشف بزرگ | بازدید ایده

برچسب: کشف بزرگ

خبر ناسا از یک کشف بزرگ و اعلام آن در نشست خبری آتی

خبر ناسا از یک کشف بزرگ و اعلام آن در نشست خبری آتی ناسا در آستانه‌ی برگزاری یک نشست خبری بزرگ درباره‌ی یک کشف بزرگ فراسوی منظومه‌ی خورشیدی است. گفته می‌شود که این رویداد در زمینه‌ی انتشار…