بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کاوشگر فرصت | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کاوشگر فرصت

کاوشگر فرصت در سطح مریخ رکورد طی مسافت خارج از زمین را شکست

کاوشگر فرصت در سطح مریخ رکورد طی مسافت خارج از زمین را شکست چند روز پیش در بازدید ایده خواندید که مریخ‌نورد کنجکاوی از محدوده‌ی فرود امن خارج شده و کاوش خود را در مناطق جدید مریخ…