بازدید ایدهبایگانی‌های کاوشگر فرصت | بازدید ایده

برچسب: کاوشگر فرصت

کاوشگر فرصت در سطح مریخ رکورد طی مسافت خارج از زمین را شکست

کاوشگر فرصت در سطح مریخ رکورد طی مسافت خارج از زمین را شکست چند روز پیش در بازدید ایده خواندید که مریخ‌نورد کنجکاوی از محدوده‌ی فرود امن خارج شده و کاوش خود را در مناطق جدید مریخ…