بازدید ایدهبایگانی‌های کاهش جمعیت افراد در سن ازدواج، منجر به کاهش آمار ازدواج شده است | بازدید ایده

برچسب: کاهش جمعیت افراد در سن ازدواج، منجر به کاهش آمار ازدواج شده است

کاهش جمعیت افراد در سن ازدواج، منجر به کاهش آمار ازدواج شده است

باحد جودی عصر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی که در بیت امام جمعه تبریز برگزار شد، با اشاره به اینکه در دهه 60 نرخ رشد جمعیت 4 بود اظهار داشت: اگر برنامه مدون…

  • خانه
  • کاهش جمعیت افراد در سن ازدواج، منجر به کاهش آمار ازدواج شده است