بازدید ایدهبایگانی‌های کارگاه شعر | بازدید ایده

برچسب: کارگاه شعر

استقبال استان‌ها از برگزاری کارگاه‌های تخصصی جشنواره شعر و داستان جوان سوره

استقبال استان‌ها از برگزاری کارگاه‌های تخصصی جشنواره شعر و داستان جوان سوره کارگاه های شعر و داستان شانزدهمین جشنواره شعر و داستان «جوان سوره» چهارشنبه 11 مهر ماه در شهرهای ارومیه و قم برگزار شدند.…