بازدید ایدهبایگانی‌های کاداستر اراضی کشاورزی استان تهران در کشور دارای بیشترین پیشرفت فیزیکی است | بازدید ایده

برچسب: کاداستر اراضی کشاورزی استان تهران در کشور دارای بیشترین پیشرفت فیزیکی است

کاداستر اراضی کشاورزی استان تهران در کشور دارای بیشترین پیشرفت فیزیکی است

کاداستر اراضی کشاورزی استان تهران در کشور دارای بیشترین پیشرفت فیزیکی است کریم ذوالفقاری عصر امروز در جلسه شورای اداری استان تهران با اشاره به میزان قانونی ایجاد خانه کارگری در زمین‌های کشاورزی اظهار داشت:…

  • خانه
  • کاداستر اراضی کشاورزی استان تهران در کشور دارای بیشترین پیشرفت فیزیکی است