برچسب: وزیری: امیدوارم تیم ملی تیراندازی با کمان قدرتمندی تشکیل شود/ تلاش برای پوشیدن پیراهن تیم ملی بیشتر شده است