برچسب: قمر مشتری

فضاپیمای جونو و رویت ستون دود آتشفشانی قمر مشتری

فضاپیمای جونو و رویت ستون دود آتشفشانی قمر مشتری

علم و تکنولوژی
بابک فردوسی و پروژه «کلیپر» ناسا برای سفر به قمر مشتری

بابک فردوسی و پروژه «کلیپر» ناسا برای سفر به قمر مشتری

علم و تکنولوژی
قمر مشتری بیش از کره‌ی زمین آب دارد

قمر مشتری بیش از کره‌ی زمین آب دارد

علم و تکنولوژی