بازدید ایدهبایگانی‌های سومین فرود ناموفق | بازدید ایده

برچسب: سومین فرود ناموفق

تماشا کنید: سومین فرود ناموفق موشک اسپیس ایکس بر روی ایستگاه دریایی اتفاق افتاد

تماشا کنید: سومین فرود ناموفق موشک اسپیس ایکس بر روی ایستگاه دریایی اتفاق افتاد البته اسپیس ایکس بدشناسی هم آورده و زمانی که قصد فرود موشک خود بر روی ایستگاه شناور در اقیانوس آرام را…