بازدید ایدهبایگانی‌های روی ایستگاه دریایی | بازدید ایده

برچسب: روی ایستگاه دریایی

تماشا کنید: سومین فرود ناموفق موشک اسپیس ایکس بر روی ایستگاه دریایی اتفاق افتاد

تماشا کنید: سومین فرود ناموفق موشک اسپیس ایکس بر روی ایستگاه دریایی اتفاق افتاد البته اسپیس ایکس بدشناسی هم آورده و زمانی که قصد فرود موشک خود بر روی ایستگاه شناور در اقیانوس آرام را…