بازدید ایدهبایگانی‌های روبات ایساک | بازدید ایده

برچسب: روبات ایساک

روبات ایساک برای ساخت کامپوزیت‌های پیشرفته به ناسا می‌پیوندد

روبات ایساک برای ساخت کامپوزیت‌های پیشرفته به ناسا می‌پیوندد انقلاب روبات در ناسا همچنان ادامه دارد و روبات (Integrated Structural Assembly of Advanced Composites (ISAAC که قرار است آخرین محصول این تحول باشد برای ساخت کامپوزیت‌های سبک‌تر…