بازدید ایدهبایگانی‌های تصمیم ناسا | بازدید ایده

برچسب: تصمیم ناسا

تصمیم ناسا برای بررسی ایمنی محیط کاری اسپیس ایکس و بوئینگ

تصمیم ناسا برای بررسی ایمنی محیط کاری اسپیس ایکس و بوئینگ ناسا تصمیم دارد تحقیقات گسترده‌ای را در خصوص ایمنی محیط کاری دو شریک تجاری اصلی خود، اسپیس ایکسو بوئینگ انجام دهد. ناسا اعلام کرد که این تصمیم را پس از…