بازدید ایدهبایگانی‌های تا سال ۲۰۵۰ بیشتر مزارع قهوه به دلیل گرمایش زمین از بین خواهند رفت | بازدید ایده

برچسب: تا سال ۲۰۵۰ بیشتر مزارع قهوه به دلیل گرمایش زمین از بین خواهند رفت

تا سال ۲۰۵۰ بیشتر مزارع قهوه به دلیل گرمایش زمین از بین خواهند رفت

به‌تازگی تحقیقی در هفته‌نامه‌ی آکادمی ملی علوم ایالات متحده به چاپ رسیده است که نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰، بزرگ‌ترین مناطق زیر کشت قهوه نزدیک به ۸۸ درصد از مساحت خود را از دست می‌دهند. دلیل اصلی…

  • خانه
  • تا سال ۲۰۵۰ بیشتر مزارع قهوه به دلیل گرمایش زمین از بین خواهند رفت