بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های بلعیده است | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: بلعیده است

HIP68468؛ ستاره ای که سیاره‌ های مجاور خود را بلعیده است

HIP68468؛ ستاره ای که سیاره‌ های مجاور خود را بلعیده است در فاصله‌‌ی ۳۰۰ سال نوری زمین، ستاره‌ای به اسم HIP68468 قرار دارد؛ این ستاره شباهت زیادی به خورشید دارد و می‌تواند آینده‌ی خورشید را به…