بازدید ایدهبایگانی‌های بدترین عواقب تغییرات اقلیمی دست کم گرفته شده‌اند | بازدید ایده

برچسب: بدترین عواقب تغییرات اقلیمی دست کم گرفته شده‌اند

بدترین عواقب تغییرات اقلیمی دست کم گرفته شده‌اند

عبارت بدتر از آنچه فکر می‌کردیم، در مورد شرایط تغییرات اقلیمی یک کلیشه است. اما پژوهش‌های زیادی انجام شده که نشان می‌دهد جهان در معرض عواقب وخیم‌تر و سخت‌تر از آنچه پیش از این تصور…

  • خانه
  • بدترین عواقب تغییرات اقلیمی دست کم گرفته شده‌اند