بازدید ایدهبایگانی‌های بخش سوابق پزشکی iOS با همکاری ۷۵ سازمان مختلف ارائه می‌شود | بازدید ایده

برچسب: بخش سوابق پزشکی iOS با همکاری ۷۵ سازمان مختلف ارائه می‌شود

بخش سوابق پزشکی iOS با همکاری ۷۵ سازمان مختلف ارائه می‌شود

برنامه‌های اپل برای ایجاد امکان دسترسی و به‌همراه داشتن اطلاعات سلامتی و پزشکی برای کاربران، گسترش یافته است. در حال حاضر بیش از ۷۵ سازمان در این بخش با کوپرتینویی‌ها همکاری می‌کنند. این آمار در…

  • خانه
  • بخش سوابق پزشکی iOS با همکاری ۷۵ سازمان مختلف ارائه می‌شود