بازدید ایدهبایگانی‌های ایلام| اجرای پروژه های زیرساخت اربعین با سرعت قابل قبولی در حال انجام است | بازدید ایده

برچسب: ایلام| اجرای پروژه های زیرساخت اربعین با سرعت قابل قبولی در حال انجام است

ایلام| اجرای پروژه های زیرساخت اربعین با سرعت قابل قبولی در حال انجام است

ایلام| اجرای پروژه های زیرساخت اربعین با سرعت قابل قبولی در حال انجام است مهدی جمالی‌نژاد عصر امروز در پایان سفر خود به ایلام و بررسی‌ میدانی زیر ساخت‌های اربعین استان ایلام برای میزبانی زائران…

  • خانه
  • ایلام| اجرای پروژه های زیرساخت اربعین با سرعت قابل قبولی در حال انجام است