بازدید ایدهبایگانی‌های انتقام | بازدید ایده

برچسب: انتقام

عطریانفر: انتقام موشکی سپاه از تروریست‌ها آثار ارزشمندی برای کشور دارد / حمایت مردم از اقدامات بازدارنده سپاه

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: سپاه پاسداران در مواقعی که ضرورت حکم می‌کند تا به اقدامات ضد امنیتی واکنش نشان دهد، به فوریت حضور پیدا کرده است. عطریانفر: انتقام موشکی سپاه از تروریست‌ها آثار…