بازدید ایدهبایگانی‌های البطش: مقاومت فلسطین به عهد خود درباره شهدا و حمایت از راهپیمایی بازگشت عمل کرد | بازدید ایده

برچسب: البطش: مقاومت فلسطین به عهد خود درباره شهدا و حمایت از راهپیمایی بازگشت عمل کرد

البطش: مقاومت فلسطین به عهد خود درباره شهدا و حمایت از راهپیمایی بازگشت عمل کرد

یک عضو جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد آنچه مقاومت انجام داد(پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی)، وفاداری به وعده خود در قبال خون شهیدان و حمایت از راهپیمایی بازگشت بود. «خالد البطش» عضو دفتر سیاسی…

  • خانه
  • البطش: مقاومت فلسطین به عهد خود درباره شهدا و حمایت از راهپیمایی بازگشت عمل کرد