بازدید ایدهبایگانی‌های افزایش سطح آب دریاها در اتصال اینترنت اختلال ایجاد خواهد کرد | بازدید ایده

برچسب: افزایش سطح آب دریاها در اتصال اینترنت اختلال ایجاد خواهد کرد

افزایش سطح آب دریاها در اتصال اینترنت اختلال ایجاد خواهد کرد

طوفانهای عظیم تابستان گذشته، هاروی، ایرما و ماریا، سرویس اینترنت بسیاری از ساکنان را مختل کردند. دیگر خطری که اینترنت را تهدید می‌کند، افزایش سطح آب دریاها است. کارول بارفورد، کارشناس بیوژئوشیمی در دانشگاه ویسکانسین، مدیسون،…

  • خانه
  • افزایش سطح آب دریاها در اتصال اینترنت اختلال ایجاد خواهد کرد