محمدتقی ابوالحسنی صبح امروز در جلسه بررسی مشکلات شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استان مرکزی با اشاره به تعداد و عناوین شرکت‌های تعاونی سهام عدالت اظهار داشت: 343 شرکت تعاونی شهرستانی سهام عدالت در کشور وجود دارد و در استان مرکزی 10 شرکت تعاونی شهرستانی سهام عدالت و یک شرکت سرمایه‌گذاری به نام شرکت تعاونی سهام عدالت استان مرکزی وجود دارد.

وی افزود: 930 هزار نفر در استان مرکزی مشمول سهام عدالت می‌شوند که 373 نفر آن در شهر اراک هستند که بزرگترین شرکت تعاونی استان را به لحاظ تعداد جمعیت و تعداد مشمولان را دارند و کوچکترین آن در شهرستان آشتیان است.

دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت تصریح کرد: در سال‌های گذشته 37 میلیارد تومان بودجه برای شرکت‌های تعاونی در نظر گرفته شده بود که یک میلیارد تومان به وسیله شرکت‌های استان مرکزی جذب شده است.

ابوالحسنی با اشاره به مالکیت شرکت‌های تعاونی در زمینه سهام عدالت و تعطیلی این تعاونی‌ها گفت: 3 هزار و 400 میلیارد تومان سرمایه در این زمینه دارد و با توجه به این که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سرمایه‌گذاری شده است مالک‌های اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان شرکت‌های تعاونی شهرستانی بوده و مالک این‌ها هم سهام‌داران هستند، پس این 3 هزار و 400 میلیارد تومان در صورت جمع شدن شرکت‌های تعاونی کجا می‌روند، در همین راستا تعطیلی این تعاونی‌ها امکان‌پذیر نیست مگر این که قانون در مجلس شورای اسلامی عوض شود.

وی عنوان کرد: ارزیابی این است که تا آخر این دولت و مجلس تکلیف تعطیل شدن یا نشدن آنها مشخص نمی‌شود، دغدغه اصلی کسانی که در این شرکت‌های تعاونی کار می‌کنند معیشت و امنیت شغلی است، 25 میلیارد تومان تصویب و بخش خصوصی آن را به منزله تسویه حساب خاتمه کار به این شرکت‌ها پرداخت می‌کند.

درخواست وزیر اقتصاد برای دریافت اطلاعات بدهی‌ و طلب دستگاهها
مشاهده

دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت تصریح کرد: با توجه به این که در سه سال گذشته از مدیران خود سهام عدالت در شرکت‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری شده بودند و با توجه به افزایش نیروی خود 10 و 15 نفری که در این شرکت‌های تعاونی سهام عدالت مشغول خدمت بودند را استخدام نکردند.