جانشین رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین تاکید کرد: مقاومت قطعا به جنایت اشغالگران در کشتار شرکت کنندگان در راهپیمایی بازگشت پاسخ خواهد داد و این پاسخ هرگز به تاخیر نخواهد افتاد.

«احمد بحر» جانشین رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین که در مراسم تشییع محمد هنیه یکی از شهدای راهپیمایی بازگشت در روز گذشته شرکت کرده بود، تاکید کرد: مقاومت فلسطین تحولات و حوادث میدانی اخیر را دنبال می کند و در حمایت از راهپیمایی بازگشت موضع گیری کرده و پاسخ خواهد داد و خون شهیدان هرگز پایمال نخواهد شد.

بحر با بیان اینکه اشغالگران صهیونیستی از کشتار افراد بیگناه شرکت کننده در راهپیمایی بزرگ بازگشت پشیمان خواهند شد، اظهار داشت : راهپیمایی مسالمت آمیز بازگشت تا شکسته شدن محاصره و آزادی نوار غزه با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و هیچ طرفی نمی‌تواند مانع حق شهروندان در بیان حقوق و ادامه راهپیمایی آنها شود.

وی با تاکید بر اینکه راه جهاد و مقاومت، تنها راه برای بازپس‌گیری حقوق مشروع فلسطینیان است، از جامعه بین المللی خواست تا با جدیت برای پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطین وارد عمل شوند.

بر اساس گزارش پایگاه خبری شهاب، بحر افزود: مقاومت فلسطین حق مشروع ملت ما است که این حق را قوانین بین المللی تضمین کرده است.

وی تاکید کرد: مقاومت با تمام گروه‌هایش در سنگری واحد از ملت فلسطین در برابر دشمن صهیونیستی که همه چیز را هدف قرار داده و به هیچ چیز رحم نمی‌کند- متحدو یکپارچه است.

راهپیمایی بازگشت بزرگ از 30 مارس (10 فروردین )گذشته آغاز شده است و سرکوبگری اشغالگران صهیونیستی منجر به شهادت 193 شهروند و زخمی شدن حدود 20 هزار نفر دیگر شده است.

"عارف" رئیس فراکسیون امید ماند
مشاهده