استاندار تهران: زمین‌های نامرغوب با رعایت مباحث زیست محیطی برای ویلاسازی در نظر گرفته شود

محمدحسین مقیمی امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی در مورد روند رو به رشد ویلاسازی در شهرستان‌های استان تهران اظهار داشت: زمین‌هایی باید برای ساخت ویلا درنظر گرفته شوند که امکان کشت و زرع در آ‌ن‌ها وجود نداشته باشد یا امکان کشت در آن کمتر است و در این راستا چند منطقه برای ساخت ویلا در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه اگر امروز تصمیم درست بگیریم نسل‌های آینده قضاوت درستی نسبت به ما خواهند داشت افزود: در جایی که زمین‌ها مرغوب نیست می‌توان با رعایت مباحث زیست محیطی در امر ویلاسازی مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار تهران با اشاره به ویژگی‌های اجرای طرح حدنگاری تصریح کرد: طرح حد نگاری محسنات زیادی دارد که باید براساس قانون عمل می‌شد ولی 2 سال از اجرای آن عقب هستیم که باید این زمان را جبران کنیم.

مقیمی ادامه داد: در استان تهران کمتر به زمان و اعداد و ارقام توجه می‌شود که این مسئله قدری به اعتبارات برمی‌گردد و برخی هم به این دلیل است که تهران بزرگ است و متأسفانه برخی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای قانون حد نگاری تأکید کرد: باید مسئولان دقت کنند که اگر 2 سال از اجرای این قانون عقب هستیم اگر حقی از کسی ضایع شود ما مسئولیم و تمام سازمان‌ها اموال‌شان را باید کاداستر کنند و موضوعات بازآفرینی نیز باید ساماندهی شود.

مقام آمریکایی: روابط مهم با عربستان به معنای نادیده گرفتن مسائل دیگر نیست
مشاهده