با اشاره به ارزش معاملات هفتگی در بورس سمنان که آمار آن امروز جمع‌بندی شد اظهار داشت: در معاملات هفته گذشته بورس سمنان 124 میلیون و 221 هزار و 315 سهم مورد معامله قرار گرفت.

وی با اشاره به ارزش ریالی این تعداد سهام در معاملات هفته گذشته توسط کارگزاران بورس سمنان افزود: ارزش ریالی این تعداد سهام 302 میلیارد و 70 میلیون و 329 هزار و 168 ریال بوده است.

مدیر بورس منطقه‌ سمنان بیان کرد: از این تعداد، 66 میلیون و 395 هزار و 105 سهم به خرید اختصاص داشته است.

گل‌ارضی با اشاره به ارزش ریالی سهام خریداری‌شده در بورس سمنان در هفته گذشته تصریح کرد: ارزش سهام خریداری‌شده به 161 میلیارد و 13 میلیون و 50 هزار و 161 ریال رسیده است.

وی با اشاره به میزان سهام به فروش رفته تالار بورس سمنان در هفته گذشته بیان کرد: در معاملات هفته گذشته، 57 میلیون و 826 هزار و 210 سهم در بخش فروش، مورد معامله کارگزاری‌های مختلف قرار گرفت.

مدیر بورس منطقه‌ سمنان ارزش ریالی این سهام به فروش رسیده را 141 میلیارد و 57 میلیون و 279 هزار و هفت ریال عنوان کرد.

به گفته گل ارضی حدود 53 درصد از ارزش معاملات هفته گذشته بورس سمنان به خرید و 47 درصد به فروش اختصاص داشت.

وی با اشاره به افزایش مجدد شاخص سهام بورس در معاملات روز پایانی هفته گذشته بورس سمنان، از افزایش 6017.5  واحدی این شاخص و رسیدن آن به 180635.6 واحد در پایان معاملات هفته گذشته خبر داد.

سفر رایگان افراد مناطق محروم به کربلا
مشاهده