گروه طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد: هرگز به آمریکا اجازه نمی‌دهد که از افغانستان به عنوان یک پایگاه نظامی برای پیشبرد رقابت‌های جهانی خود استفاده کند.

طالبان 22 سال پیش پس از تصرف شماری از ولایت‌ها در 6 مهرماه وارد کابل شد و حاکمیت ان گروه را بر این کشور اعمال کرد.

این گروه به همین مناسبت در بیانیه‌ای به آمریکا هشدار داد که هرگز اجازه نمی‌دهد به اهدافش از طریق حضور در افغانستان دست یابد.

طالبان خاطرنشان کرد؛ هرگز اجازه نمی‌دهیم آمریکا از افغانستان به عنوان یک پایگاه نظامی برای رقابت‌های جهانی استفاده کند.

این گروه تاکید کرده است که به نیروهای خارجی تذکر می‌دهیم که به هیچ عنوان نمی‌توانند به اهداف شوم خود در افغانستان دست یابند.

به گفته طالبان، نیروهای آمریکایی و ناتو نیز به زودی پس از شکست نظامی و سیاسی به سرنوشت مشابهی مانند شوروی سابق دچار خواهند شد.

بیانیه تصریح کرد که هیچگاه اجازه نمی‌دهد افغانستان بار دیگر با هرج و مرج روبرو شود و جزایر جداگانه قدرت در این کشور شکل گیرد.

این گروه از مردم افغانستان خواست تا در برابر عواملی که به اختلافات و نفاق دامن می‌زنند هشیار باشند و به مبارزه با آنها ادامه دهند.

این در حالی است که اخیرا رهبر حزب اسلامی با اظهارات ضدو نقیضی به شیعیان و فارسی زبانان افغانستان توهین کرده است.

رویارویی روسیه و آمریکا در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل
مشاهده