همایون توفیقی ظهر امروز در مانور امداد و نجات آتش‌نشانی‌های شهرک‌های صنعتی قم و بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از شهرک صنعتی شکوهیه، با اشاره به اهمیت تقویت ایمنی در شهرک‌های صنعتی کشور اظهار داشت: حقیقت این بوده که ایمنی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین نیازهای پویایی و رونق فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی است.

وی با تأکید بر اهمیت ایمنی در بین شهرک‌های صنعتی کشور افزود: ایمنی و فعالیت در شهرک‌های صنعتی مهم و موردنیاز است و دراین‌بین  ایمنی در حوزه آتش‌نشانی از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست صنایع کوچک کشور با بیان مجهز شدن شهرک‌های صنعتی کشور به مسائل ایمنی در سال‌های اخیر گفت: در سال‌های گذشته به صورت مستمر واحدهای موجود در شهرک‌های صنعتی ممیزی Hsee را دریافت کرده‌اند، در سال 95 بالغ‌بر 5 هزار و 700 واحد ممیزی Hsee دریافت کرده‌اند.

توفیقی با اشاره به تعداد واحدهای دریافت‌کننده مجوز ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در سال گذشته ادامه داد: در سال 96 بیش از 7 هزار واحد موجود در شهرک‌های صنعتی کشور مجوز Hsee دریافت کرده‌اند.

وی برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای صدور مجوز ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در سال جاری را موردتوجه قرار داد و تأکید کرد: در سال جاری، 7 هزار و 500 واحد صنعتی کشور مجوز Hsee دریافت می‌کنند.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست صنایع کوچک کشور عنوان کرد: در حال حاضر 73 درصد از واحدهای صنعتی کوچک کشور تحت پوشش  واحد ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست صنایع کوچک کشور قرار دارند.

توفیقی با اشاره به واحدهای آتش‌نشانی فعال در شهرک‌های صنعتی کشور تأکید کرد: در سطح کشور 1270 واحد آتش‌نشانی در شهرک‌های صنعتی فعال بوده و 1272 ماشین آتش‌نشانی نیز در سطح آن‌ها فعال است.

روند تامین ارز نیمایی شرکت‌های هواپیمایی کند شد
مشاهده

وی آتش‌سوزی را از مهم‌ترین مخاطرات شهرک‌های صنعتی دانست و ابراز کرد: 47 درصد از حوادث مربوط به شهرک‌های صنعتی را آتش‌سوزی شامل می‌شود، آتش‌سوزی هر واحد صنعتی میانگین بالغ‌بر 20 میلیارد تومان خسارت به بار می‌آورد.