علی فرخزاد در نخستین جلسه مجمع بانوان موثر و متخصص استان در حوزه عمرانی، اظهار داشت: هدف از تشکیل این مجمع طرح و استفاده از نقطه نظرات بانوان در حوزه امور شهری و فعالیتهای عمرانی است.

فرخ زاد افزود: امروزه نقش تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد بر کسی پوشیده نیست و می بایست از ظرفیت بالای تشکل ها در راستای رسیدن به خواسته های بانوان بهره برد و این مجمع به عنوان یک تشکل مردم نهاد می تواند بسیاری از اهداف و نقطه نظرات بانوان را مطرح و پیگیری کند.

وی ادامه داد: بزرگترین مشکل ما مشکل مالی و اعتباری نیست ، بلکه بزرگترین مشکل ما عدم تدبیر مدیریتی و تصمیم گیری مناسب است که نیازبه تجدید نظر داردو در این خصوص اسم و جایگاه این تشکل می تواند بسیار تاثیر گذار عمل کرده و با از استفاده از نفرات و دیدگاه‌ها، تخصص‌های موجود برای رسیدن به اهداف مختلف و حتی کمک به مدیران مجموعه شهری در تصمیم گیری های مختلف به طور موثر عمل کند.

وی نقش زنان در مجموعه مدیریتی شهری را بسیار مهم برشمرد و گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد حضور موثر در زنان در عرصه های مختلف مدیریتی به عنوان رئیس شورا، اعضای شورا در شهرها و روستاها ، مدیران کل، بخشدار، شهردارو غیره در استان بوده ایم که این جایگاه کمی نیست و نشان از توان بالای زنان استان دارد.

معاون امور عمرانی استاندار قزوین گفت: اگر مقایسه ای بین زنان و مردان در خصوص اختلاس ها و رانت ها و سو استفاده از جایگاه اداری انجام شود،تقریبا می توان گفت که این موارد بین بانوان نبوده یا درصد بسیار کمی بوده است و همواره شاهد علاقه به کار و راندمان بالای کار بانوان بوده ایم.

فوتبال جهان| محرومیت دائمی و هفت سال زندان در انتظار ۲ بازیکن فوتبال روسیه
مشاهده

وی در مورد حضور زنان در انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان گفت: انرژی و وقت بسیار زیادی گذاشته شد تا در دو ائتلاف بزرگ مهندسی ، خانمها حضور داشته باشند اما مخالفت حضور زنان در این ائتلافات از جانب آقایان نبود، بلکه برخی بانوان مخالف این امر بودند ، بنابراین خشونت زنان علیه زنان باید به صورت اصولی و زیربنایی بررسی و رفع گردد.

فرخ زاد خاطر نشان کرد: در این برهه زمانی که تنش زیادی در جامعه وجود دارد و یک ماراتن مال اندوزی در بین مردم ایجاد شده است،  نیاز است قشر بانوان و قشر متخصصین به نوعی در حوزه اختیارات خود با برنامه ریزی های منسجم و استفاده از ظرفیت های مختلف نقش افرینی کرده و به دولت و اقتصاد استان کمک نمایند.

گفتنی است این مجمع به ریاست   معاون عمرانی استاندار و تلاش  قانعی دبیر مجمع و مشاور امور بانوان حوزه عمرانی استانداری تشکیل گردید.