ستادهای کل و واحدهای دفاع ضدهوایی هفت ارتش دوست روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان برای مقابله با تهدیدات مشترک، تمرینات نظامی گسترده‌ای را انجام دادند.

روزنامه «راسیسکایا گازیتا» امروز نوشت: بزرگ‌ترین تمرینات نظامی طی چند سال اخیر در سطح ستادهای کل نیروهای مسلح و نیروهای وظیفه واحدهای متحد دفاع ضدهوایی کشورهای همسود روز پنجشنبه در خاک چند کشور عضو آن برگزار شد.

در این تمرینات بیش از 130 پست فرماندهی، حدود 100 هواپیما و بالگرد جنگی و همچنین واحدهای فناوری‌های رادیویی، نیروهای موشکی ارتش‌های دوست شرکت داشتند. علاوه بر نیروهای نظامی روسیه، در این مانورها نظامیان ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند.

فرماندهی کل نیروها و واحدهای سامانه پدافندهوایی توسط مرکز فرماندهی نیروهای هوا-فضای روسیه در مسکو انجام می‌گرفت. بخشی از این تمرینات نظامی در نواحی نظامی مرکزی، غربی و جنوبی روسیه و همچنین در خاک بلاروس و قزاقستان در منطقه آسیای مرکزی برگزار شد. در این تمرینات نظامی مشترک، انواع جنگنده‌های راهبردی توپولوف و همچنین بمب‌افکن مسافت دور «توپولوف-22 ام 3» نقش مهمی در نابودی مواضع نظامی و اهداف هوایی دشمن فرضی داشتند.

سفر رایگان افراد مناطق محروم به کربلا
مشاهده