نکاتی درباره ست کردن کوسن با مبل در اتاق نشیمن

ست کردن کوسن با مبل به همان اندازه که ساده به نظر می رسد پیچیده است، بخصوص اگر بخواهید طرح کوسن ها را در دکوراسیون های فصلی عوض کنید. در دنیای امروز همه چیز با قوانین خاصی چیده می شود و ست کردن کوسن با مبل نیز از این قاعده مستثنی نیست.ما مروری خواهیم داشت بر نکاتی که درباره ست کردن کوسن با مبل کمک حال ماست.

 

1) یک پالت رنگ منسجم در نظر بگیرید و سعی کنید از همان رنگها پیروی کنید تا بتوانید با رنگهای این پالت اتاق را دکور کنید. اگر کوسن ها در رنگهای

مختلف از یک پالت رنگ یا حتی یک رنگ با طرح های مختلف انتخاب شوند تاثیر بیشتری می گذارند.

 

یک پالت رنگ منسجم در نظر بگیرید و سعی کنید از همان رنگها پیروی کنید

 

۲) وقتی می خواهید کوسن یا بالش ها را بچینید، چه هنگام ست کردن کوسن با مبل چه چیدن بالش ها روی تخت، بهتر است از یک ترتیب خاص پیروی

کنید. وقتی بالش های کوچک و بزرگ با طرح ها و نقش های مختلف روی هم چیده شود، دکوراسیون خانه نامنظم و شلوغ به نظر می رسد. داشتن یک

ترتیب منظم می تواند به ست کردن کوسن با مبل کمک بسیاری بکند.

 

داشتن یک ترتیب منظم می تواند به ست کردن کوسن با مبل کمک بسیاری بکند

 

۳) یک طرح ساده، یک طرح شلوغ و یک تک رنگ! یک فرمول پایه برای ست کردن کوسن با مبل است که کمک بزرگی در انتخاب گزینه های مختلف می

راهنمای خرید ساک نوزاد
مشاهده

کند. در انتخاب طرح و نقش کوسن ها از یک کوسن با طرح ساده، یک کوسن با طرح شلوغ یا طرحی بزرگ و یک کوسن تک رنگ استفاده کنید. کوسن با

طرح شلوغ یا طرح بزرگ معمولا باید بزرگترین کوسن یا کوسنی که در وسط و رو به رو قرار می گیرد باشد، این کوسن تاثیر بیشتری بر دکوراسیون اتاق

خواهد داشت. طرح های راه راه و چهارخانه در این فرمول در لیست طرح های ساده قرار می گیرند.

 

یک کوسن با طرح ساده، یک طرح شلوغ و یک تک رنگ انتخاب کنید

 

۴) کوسنی که وسط قرار می گیرد بهتر است کوچک تر باشد. کوسنی که بزرگ تر است در گوشه ترین نقطه مبل قرار بگیرد و کوسن های کوچک تر

جلوی آن یا در وسط مبل قرار می گیرند. اگر کوسن بزرگ را وسط قرار دهید،کل فضا را به آن اختصاص داده اید.

 

کوسنی که وسط قرار می گیرد بهتر است کوچک تر باشد

 

۵) اگر چه ست کردن کوسن با مبل حرکتی دکوریست، اما این را نیز فراموش نکنید که کوسن ها برای راحتی روی مبل قرار می گیرند و قرار نیست جای

نشستن روی مبل را تنگ کند. همه دوست دارند روی مبلی زیبا و راحت بنشینند، وجود تعداد زیادی کوسن روی مبل ممکن است فضا را برای راحت بودن

بگیرد. سعی کنید از تعداد متناسب کوسن در سایزهای مختلف در ست کردن کوسن با مبل استفاده کنید.

 

از تعداد متناسب کوسن در سایزهای مختلف در ست کردن کوسن با مبل استفاده کنید

تم تولد دخترانه پرنسسی
مشاهده

 

۶) بی نظمی در عین داشتن نظم هم می تواند جذاب باشد. همیشه نیاز نیست از تعداد ثابتی کوسن استفاده کنید، به جای اینکه از پنج کوسن در

سایزهای مختلف استفاده کنید از چهار کوسن در یک سایز ولی طرح ها یا جنس پارچه مختلف ایده بگیرید.

 

از کوسن هایی در یک سایز ولی طرح ها یا جنس پارچه مختلف ایده بگیرید