قم| دبیر جدید شورای عالی حوزه‌های علمیه انتخاب شد

آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری با رأی اعضای شورای عالی حوزه های علمیه کشور به عنوان دبیر اول انتخاب شد و آیت‌الله مرتضی مقتدایی که دبیر دوم این شورا بود، همچنان در این سمت باقی‌مانده است.

آیت‌الله رضا استادی پیش‌ازاین دبیر شورای عالی حوزه علمیه بود و هم‌اکنون اعضای این شورا آیات مرتضی مقتدایی،رضا استادی، سید هاشم حسینی بوشهری، سید محمد غروی، علیرضا اعرافی، سید احمد خاتمی و جواد مروی تشکیل می‌دهند و آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیریت حوزه‌های علمیه را بر عهده دارد.

شرکت برق خراسان جنوبی رتبه نخست جشنواره شهید رجایی را کسب کرد
مشاهده