معاون وزیر علوم در ایلام: هیچ برنامه‌ای در وزارت علوم بدون مشورت دانشگاه‌ها انجام نمی‌شود

به گزارش خبرگزاری بازدید ایده از ایلام، مجتبی شریعتی نیاسر پیش از ظهر امروز در نشست معاونان آموزشی دانشگاه‌های منطقه 5 به میزبانی دانشگاه ایلام اظهار داشت: ساماندهی ارتقای وضعیت موجود با پایش رشته‌های دانشگاهی انجام می‌شود.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: مناظق دانشگاهی دارای دو مامویت مهم و حساس تصمیم سازی و تصمیم گیری هستند که این دو ماموریت تصمیم گیری و تصمیم سازی نتیجه‌اش ارتقاء وضعیت موجود است.

وی ساماندهی رشته‌های دانشگاهی برنامه‌ای بی سابقه در وزارت علوم دانست و خاطر نشان کرد: طرح تجمیع و ارتقای برخی رشته‌های دانشگاهی برای ارتقای کیفیت در وزارت علوم از اهمیت ویژه برخوردار است.

کمک به ارتقای دانشگاه و کیفیت آموزشی نیز از اهداف پایش رشته‌های دانشگاهی مورد نظر معاون آموزشی وزارت علوم بود که در این راستا وی افزود: در ادغام‌ها واحدهای زیر خط فقر باهم ادغام و با نام جدید فعالیت می‌کنند واولویت با ادغام است تاحذف.

شریعتی نیاسر تخصصی شدن و سامان رشته‌های دانشگاهی را نیازمند کمک و ارائه مشاوره روئسای دانشگاه‌ها دانست و گفت: هیچ برنامه‌ای در وزارت علوم بدون مشورت دانشگاه‌ها به انجام نمی‌ رسد.

معاون آموزسی وزارت علوم در پایان از روئسای دانشگاه‌ها خواست و گفت: در برنامه‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی مشارکت فعال داشته باشند تا کیفیت آموزشی را ارتقا دهیم.

سمنان| "خشک‌شدن دریای خزر در صورت انتقال آب" ادعایی غیرکارشناسی است
مشاهده