وزیر امور خارجه ایران و رومانی در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری بازدیدایده وزیران امور خارجه ایران و رومانی در نیویورک دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار راه‌های گسترش روابط دوجانبه و مهمترین مسائل منطقه ای و بین المللی مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.