سفیر ایران در انگلیس از تلاش سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی برای به دست آوردن اطلاعات خاص از طریق ایرانی های دارای تابعیت دوگانه خبر داد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری بازدیدایده، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن در پیامی توئیتری به انتقاد از تلاش غربی ها برای وادار کردن ایرانی های دوتابعیتی به انتقال داده و اطلاعات خاص پرداخت.

وی نوشت: «متاسفانه سرویس های اطلاعاتی در غرب بویژه از طرق غیر مستقیم برخی اتباع دو تابعیتی ایران را برای انتقال داده ها و اطلاعات خاصی تحت فشار قرار می دهند. اتباع ایران به کشور خود عشق می ورزند اما ممکن است برخی اوقات به تصور اینکه چنین داده هایی محرمانه نیستند، به این امر اقدام نمایند.»

بعیدی نژاد اضافه کرد: «کشورهای غربی باید این فشارها علیه برخی اتباع ایران بویژه سالمندان و زنان را متوقف کنند.ایران عمیقا معتقد است و تلاش میکند که اتباع ایران روابط عمیق با سرزمین مادری خود را حفظ نموده و بطور مستمر و بدون هیچگونه نگرانی برای گردشگری، بازدید خانواده و تجارت به میهن خود سفر کنند.»

داروهای فیزیکی در صدر صادرات محصولات زیست‌فناوری قرار دارد
مشاهده