ویدئویی که به تازگی منتشر شده است رفتار بی شرمانه و غیرانسانی یک مسافر با راننده یکی از اتوبوس های شهری را در منطقه ” ژیان ” چین به تصویر می کشد. هنگامی که راننده از این مسافر خواست تا موقع پیاده شدن کارت خود را روی دستگاه بکشد ناگهان با واکنش عجیب این مرد دیوانه مواجه شد. در حالی که راننده روی صندلی خود نشسته بود، این مرد چند سیلی محکم و پیاپی به صورتش نواخت.

در ادامه پلیس وارد ماجرا شد و این مسافر گستاخ را دستگیر کرد. بنا به گزارش روزنامه های محلی چین راننده اتوبوس که دچار جراحت از ناحیه صورت شده بود به بیمارستان منتقل گردید. انتشار این ویدئو در شبکه های اجتماعی چین با واکنش کاربران همراه شد و بسیاری این مرد دیوانه را سزاوار مجازاتی شدید دانستند.

تاثیر تغییرات اقلیمی روی کاهش تراکم چوب درختان
مشاهده