اشتباه کردن و شکست خوردن در کسب و کار می‌تواند بسیار ناراحت‌کننده باشد. اما مدیران هوشمند همین اشتباهات را جشن می‌گیرند.

اکثر مدیران کسب و کار، زمانی که مرتکب اشتباهی می‌شوند، بسیار سرخورده و ناراحت می‌شوند و برای بازگشت به روند عادی کار با مشکل مواجه می‌شوند. خصوصا اگر این اشتباه به تیم و شرکت تحت مدیریت آن خسارت‌های مالی نیز وارد کرده باشد.

اندرو گریفیث، کارآفرین سریالی و مشاور کسب و کار، برای بهبود این شرایط و تصمیم‌گیری‌های مناسب پس از انجام اشتباه، راه‌ حل‌ مناسبی دارد. به عقیده‌ی او، هیچ مسیر و آموزش مشخصی برای ارائه کردن کسب و کار وجود ندارد. به بیان دیگر، اشتباه کردن بخشی از کسب و کار است. او معتقد است تا زمانی که افراد اشتباهی مرتکب نشوند، مهارتی نمی‌آموزند. اشتباه کردن همیشه هزینه‌ها و خسارت‌هایی نیز به همراه دارد: ولی هرچه اشتباه بزرگ‌تر باشد و خسارت بیشتری وارد کند، ما می‌توانیم درس‌های بهتری از آن بگیریم. البته این درس گرفتن تنها زمانی ممکن می‌شود که با هوشمندی با آن اتفاق روبرو شویم.

مدیرانی که تجربه‌ و هوش کافی نداشته باشند، در زمان ارتکاب اشتباه تنها خود و تیم تحت مدیریت را سرزنش می‌کنند. آن‌ها تنها روی شکست تمرکز می‌کنند و هیچ دقتی به نکته و درس این شکست ندارند. این روند نه‌تنها کمکی به آن‌ها نمی‌کند، بلکه جو منفی ایجادشده در اثر واکنش‌های این مدیران، زمینه را برای اشتباهات بعدی نیز فراهم می‌کند.

گریفیث در ادامه‌ی مقاله‌ی خود می‌گوید:

من نگرش خود را نسبت به شکست‌های تجاری تغییر دادم. به‌عنوان مثال اگر من یک شکست با ضرر ۵ هزار دلاری مرتکب می‌شدم، به آن به چشم یک درس ۵ هزار دلاری نگاه می‌کردم. در این حالت مطمئن هستم که درس آموخته‌شده از این اشتباه، جلوی خطاهای بسیار بزرگ‌تر را در آینده می‌گیرد.

در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که اگرچه باید با دقت تمام مسیر کسب و کار را پیش ببریم و از اشتباهات دوری کنیم؛ اما این اتفاقات خواه ناخواه در مسیر رخ می‌دهند و چه بهتر که آن‌ها را فرصت‌هایی خارق‌العاده برای کسب و کار بدانیم. فراموش نکنید اشتباهات در صورتی فرصت هستند که باهوش باشید و درسی از آن‌ها بیاموزید و فراموش نکنید.

داستان پنج کارآفرین بزرگ که بدون سرمایه به موفقیت رسیدند
مشاهده