مرجع جدید ترین مطالب سراسر وب به زبان شیوای فارسی

لغو ۴۰ درصد پروازهای "رایان ایر" در آلمان به دلیل اعتصاب کارکنان
مشاهده