بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های US | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: US

موج پناهندگان آب و هوایی آمریکا را تهدید می‌کند

اگر رویدادهای طبیعی که عموما هر چند وقت یک بار در آمریکا به وقوع می‌پیوندد، ادامه یابند، دولت برای موج روبه‌رشدی از پناهندگان آب و هوایی آمادگی خواهد داشت؟ به‌عنوان مثال، ساکنان ایالت لوئیزیانا همیشه با…