بازدید ایدهبایگانی‌های system | بازدید ایده

برچسب: system

سیستم‌‌های خنک‌کننده جدید در راه هستند؛ کم‌هزینه و کم‌مصرف

پژوهشگران در ایالات‌ متحده، یک سیستم ارزان جدید را طراحی کرده‌‌اند که می‌تواند امکان سرمایش خانه‌‌ها را با مصرف برق بسیار پایین، میسر کند. این گروه یک آرایه به‌‌اندازه‌‌ی پشت‌‌بام یک خانه ایجاد کرده‌‌اند که…