بازدید ایدهبایگانی‌های Spaceship | بازدید ایده

برچسب: Spaceship

تلاش‌های بشر برای حل معضلی به نام زباله‌های فضایی

روز دوشنبه دوم ژوئیه‌ی امسال، فضاپیمای پژوهشی CryoSat-2 که بر یخ‌های قطبی زمین نظارت می‌کند، همانند همیشه در ارتفاع بالای ۷۰۰ کیلومتر از سطح سیاره در حال گردش در مدار خود بود؛ اما در آن…