بازدید ایدهبایگانی‌های social intelligence | بازدید ایده

برچسب: social intelligence

ضریب هوشی زیاد، از سوانح زیست‌محیطی جلوگیری می‌کند؟

ضریب هوشی زیاد ، از سوانح زیست‌محیطی جلوگیری می‌کند؟ هوش اجتماعی قابلیتی است که فراتر از بهره‌ی هوشی (IQ) قدم گذاشته است و پرورش آن نه‌تنها در موفقیت شخصی، بلکه در اکوسیستم کره‌ی زمین و…