بازدید ایدهبایگانی‌های Social Behaviour | بازدید ایده

برچسب: Social Behaviour

جایی که مردم از آدم های خوب متنفرند

افراد سخاوتمند و بسیار همکاری‌کننده می‌توانند در موقعیت‌هایی همچون شرایط رقابتی، موجب ایجاد دشمنی و مجازات‌های اجتماعی شوند. بیشتر مواقع ما از آدم‌های خوب خوشمان می‌آید و وقتی افراد بد توبیخ می‌شوند، خوشحال می‌شویم؛ اما…