بازدید ایدهبایگانی‌های Science | بازدید ایده

برچسب: Science

جنگل ها کليد دستیابی به آب شيرين در دنیای امروز هستند

منابع آب شيرين برای تمدن بشری و اکوسيستم‌های طبيعی بسيار مهم‌اند. تغييرات پوشش گياهی زمين به اندازه‌ی تغييرات آب‌و‌هوايی روي ذخاير آب تاثير می‌گذارند. پژوهشگران دانشگاه بریتیش کلمبيا و دانشگاه جنگلداری چين اخيرا مطالعه‌ای در‌ اين‌…

تکنولوژی در برابر بحران محیط زیست: برنده نهایی کدام است؟

لحظه فروپاشی کوه‌های عظیم یخ در اقیانوس... نگاه سوزناک آخرین خرس‌های قطبی آواره بر تکه های یخ... کشتی‌های به گل نشسته در میان بیابان... شاید اینها از منظر نگاه تردید‌آمیز شما تنها تصاویری رسانه‌ای با اهداف ژورنالیستی…

تخریب سدها به صرفه‌تر از تعمیر آن‌ها است

پژوهشگران دانشگاه ایالتی پورتلند آمریکا با انجام مطالعه‌ی جدیدی دریافته‌اند که با تخریب سدهای قدیمی این کشور به‌جای تعمیر آن‌ها می‌توان میلیادرها دلار در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد. اما آن‌ها در عین حال اشاره می‌کنند که…