بازدید ایدهبایگانی‌های rocket | بازدید ایده

برچسب: rocket

نگرانی دانشمندان از تاثیرات مخرب موشک‌ها روی محیط زیست

هر بار که موشکی به فضا پرتاب می‌شود، با برخاستن از زمین، خروجی اگزوزی را منتشر می‌کند که روی محیط زیست تاثیر می‌گذارد. این گازهای خروجی مملو از موادی هستند که می‌توانند به‌تدریج در جو…