بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های Plasma | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: Plasma

الگوریتم جدید گوگل در خدمت پایداری واکنش‌های همجوشی هسته‌ای

برخی از پژوهشگران در مورد توسعه‌ی همجوشی هسته‌ای پایدار پژوهش می‌کنند. هدف آن‌ها از نظر تئوری ساده است: به دست آوردن همان انرژی که در خورشید هم تولید می‌شود؛ اما دستیابی به آن در واقعیت…