بازدید ایدهبایگانی‌های Planetary Resources | بازدید ایده

برچسب: Planetary Resources

ناسا با کمک Planetary Resources به جستجوی سیارات قابل سکونت می‌گردد

ناسا با کمک Planetary Resources به جستجوی سیارات قابل سکونت می‌گردد هدف کمپانی Planetary Resources (منابع سیاره‌ای) کاوش سیاراتی است که بتوان منابع ارزشمندی همچون گاز و دیگر مواد قابل استفاده بشر را از آن‌ها…